Term & Condition

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ra365.net ศูนย์รวมข้อมูล และบริการเกมพนันออนไลน์ชั้นนำ ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้บริการทุกท่านจะได้รับบริการที่หลากหลาย ซึ่งปรากฏขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการใด ๆ ภายในเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อ่าน ได้เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ การยินยอมนี้รวมถึงการยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการให้บริการแก่ท่าน และช่วยให้การใช้งานของท่านเป็นไปอย่างเป็นส่วนตัว

1. ความเป็นส่วนตัว

ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ra365.net ทุกท่านให้ความสำคัญกับการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดการ และปกป้องอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะช่วยให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการมีส่วนร่วมของท่านในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อควบคุมข้อมูลของท่านเอง การตรวจสอบนโยบายเหล่านี้จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านเข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของท่านในการใช้เว็บไซต์ของเราอย่างเต็มที่

2. ผลิตภัณฑ์ และการบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล

บริการที่มีให้บนเว็บไซต์ ra365.net ไม่ว่าจะเป็นซับโดเมน หรือตัวอย่างการให้บริการต่าง ๆ จัดเตรียมขึ้นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับการจำหน่าย หรือการแจกจ่ายใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำบริการเหล่านี้หรือตัวอย่างการให้บริการที่ได้รับจากทางเว็บไซต์ไปจำหน่าย หรือแจกจ่ายต่อโดยเด็ดขาด ทางเว็บไซต์ของเราสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ท่านโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากทางเว็บไซต์มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้บริการ การกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการใช้บริการของเราอย่างร้ายแรง

3. ความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อทางเว็บไซต์ ra365.net มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ เราได้ให้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นชัดเจน และถูกต้องที่สุด แต่ถึงอย่างไรทางเว็บไซต์ ra365.net ของเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ เช่น รายละเอียด สี และความถูกต้องของข้อมูล จะเป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ หรือไม่มีความผิดพลาดทั้งหมด เว็บไซต์ของเรางดเว้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ตามที่กฎหมายอนุญาต

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ ra365.net รวมถึงรูปลักษณ์ และการจัดวาง ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายทางการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ, โลโก้, ข้อความ, กราฟิก, ปุ่มไอคอน, รูปภาพ, คลิปวิดีโอ, คลิปเสียง, การรวบรวมข้อมูล, ซอฟต์แวร์ และการจัดการเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมเรียกว่าเนื้อหา เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ ra365.net พันธมิตร หรือผู้ให้สิทธิ์ของเรา การใช้งานเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ ra365.net ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากทางเรา ไม่ว่าจะเพื่อการคัดลอก, ทำซ้ำ, ขายต่อ, แก้ไข, หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ที่เข้มงวดตามข้อกำหนดของเรา และอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายตามที่จำเป็น

5. การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

ทางเว็บไซต์ ra365.net มอบสิทธิ์ที่จำกัด และเพิกถอนได้แก่ท่านสำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว สิทธิ์นี้ไม่รวมถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์, การทำกรอบ หรือการใช้เทคนิคอื่น ๆ เพื่อทำกรอบเนื้อหาหน้าเว็บ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์, การแจกจ่าย, การขาย, การดาวน์โหลด หรือการทำสำเนาของเนื้อหาใด ๆ การกระทำเหล่านี้อาจก่อให้เกิดภาระที่ไม่สมควรแก่โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นการเพิกถอนสิทธิ์ที่ได้รับอย่างจำกัดนี้อัตโนมัติ โดยทางเว็บไซต์จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการเยียวยาใด ๆ ตามที่กฎหมาย หรือเงื่อนไขข้อกำหนดที่มีอยู่ได้กำหนดไว้

6. ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคุณ

เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ra365.net ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่กำหนดขึ้น รวมทั้งคำเตือน และคำแนะนำที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ เราคาดหวังว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสุจริต และคำนึงถึงประเพณีที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเนื้อหา หรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ และต้องไม่กระทำการใดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หากท่านละเลย หรือกระทำโดยจงใจผิดกับภาระหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทางเว็บไซต์ ra365.net , หุ้นส่วน รวมถึงผู้ให้สิทธิ์ โดยไม่มีข้อจำกัดอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเงื่อนไข และข้อกำหนดที่มีอยู่

7. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ ra365.net ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ หรือจากเว็บไซต์ของเรา ลิงค์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น และไม่เป็นการรับรองเนื้อหา, บริการ หรือผู้ให้บริการของเว็บไซต์ภายนอก การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกจากเว็บไซต์ ra365.net หรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ทางเว็บไซต์ ra365.net ไม่มีการตรวจสอบ หรือประเมินเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับประกันความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น ทางเราจึงไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา, การกระทำ หรือบริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบเงื่อนไข, ข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกอย่างรอบคอบก่อนทำการเยี่ยมชม หรือใช้บริการ

8. ลักษณะฟังก์ชั่น และการจัดงานพิเศษ

สำหรับเว็บไซต์ ra365.net อาจนำเสนอลักษณะพิเศษ หรือฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ เช่น การจัดกิจกรรม, งานประกวด หรือการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดพิเศษที่เว็บไซต์กำหนดขึ้น ทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจนว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้อาจนำพาประโยชน์ หรือไม่ต่อผู้ใช้ หากผู้ใช้บริการตัดสินใจเข้าร่วม จะถือว่าได้ยินยอม และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้น การตัดสินใจเข้าร่วมจะเป็นการสมัครใจ และคำนึงถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

9. คำเสนอแนะ

เว็บไซต์ ra365.net มีนโยบายที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่ไม่ได้ร้องขอโดยเฉพาะ รวมถึงคำถามหรือข้อเสนอแนะที่ไม่ได้ขอให้มีการตอบกลับ ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ท่านส่งมายังเว็บไซต์นี้จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลลับ โดยที่เว็บไซต์ไม่มีภาระผูกพันที่จะจัดการ หรือคำนึงถึงคำเสนอแนะเหล่านั้น นอกจากนี้หากท่านตัดสินใจส่งคำเสนอแนะไปยังเว็บไซต์ ท่านจะให้สิทธิ์แก่เว็บไซต์ในการคัดลอก, สร้างสรรค์, และจำหน่ายแสดงคำเสนอแนะเหล่านั้นในทุกรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีทั้งที่มีอยู่และจะพัฒนาขึ้นในอนาคต ท่านต้องรับรองและรับประกันว่าคำเสนอแนะนั้นไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น ไม่มีไวรัส หรือเนื้อหาที่เป็นสแปม และไม่เป็นการปลอมแปลงตัวตน หากคำเสนอแนะของท่านทำให้เกิดการเรียกร้อง หรือค่าเสียหายใด ๆ ท่านจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเว็บไซต์ ra365.net ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในคำเสนอแนะของท่าน หรือคำแนะนำดังกล่าว